RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest: OrtoDentic Agnieszka Żegota; Pl. Kościuszki 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Dane osobowe podawane przed wykonaniem usługi będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej usługi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w OrtoDentic Agnieszka Żegota, Pl. Kościuszki 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana usługa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych tj.: marketingu własnych produktów lub usług, dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).

Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych, z którymi OrtoDentic Agnieszka Żegota, Pl. Kościuszki 8, 97-200 Tomaszów Mazowiecki ma podpisane stosowne umowy i porozumienia w celu dalszej realizacji świadczeń, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach przepisów prawnych, m.in. z takimi podmiotami jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawca usługi SMS itp.

Pacjentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Istnieje możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, która pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.